1RU MKQ

  • 1RU QAM Analyzer với Cloud, Power Level và MER cho cả DVB-C và DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM Analyzer với Cloud, Power Level và MER cho cả DVB-C và DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 là một Bộ phân tích QAM mạnh mẽ và thân thiện với người sử dụng nhằm theo dõi và báo cáo tình trạng của mạng Cáp kỹ thuật số và mạng HFC.

    Nó có thể liên tục ghi lại tất cả các giá trị đo lường trong các tệp báo cáo và gửiSNMPbẫy trong thời gian thực nếu các giá trị của thông số được chọn vượt quá ngưỡng đã xác định.Để khắc phục sự cốWEB GUIcho phép truy cập từ xa / cục bộ vào tất cả các thông số được giám sát ở lớp RF vật lý và lớp DVB-C / DOCSIS.