NB-IOT

  • Trạm gốc trong nhà NB-IOT

    Trạm gốc trong nhà NB-IOT

    Tổng quan • Trạm gốc trong nhà dòng MNB1200N là trạm gốc tích hợp hiệu suất cao dựa trên công nghệ NB-IOT và hỗ trợ băng tần B8 / B5 / B26.• Trạm gốc MNB1200N hỗ trợ truy cập có dây vào mạng đường trục để cung cấp khả năng truy cập dữ liệu Internet of Things cho các thiết bị đầu cuối.• MNB1200N có hiệu suất phủ sóng tốt hơn và số lượng thiết bị đầu cuối mà một trạm gốc có thể truy cập lớn hơn nhiều so với các loại trạm gốc khác.Do đó, trong trường hợp phủ sóng rộng và lượng nu lớn ...
  • Trạm gốc ngoài trời NB-IOT

    Trạm gốc ngoài trời NB-IOT

    Tổng quan • Trạm gốc ngoài trời dòng MNB1200W là trạm gốc tích hợp hiệu suất cao dựa trên công nghệ NB-IOT và hỗ trợ băng tần B8 / B5 / B26.• Trạm gốc MNB1200W hỗ trợ truy cập có dây vào mạng đường trục để cung cấp khả năng truy cập dữ liệu Internet of Things cho các thiết bị đầu cuối.• MNB1200W có hiệu suất phủ sóng tốt hơn và số lượng thiết bị đầu cuối mà một trạm gốc có thể truy cập lớn hơn nhiều so với các loại trạm gốc khác.Do đó, trạm gốc NB-IOT là thích hợp nhất cho ...